Algemene voorwaarden

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Artikel 1.

Wij zijn BadkamerMaximaal.

 • Wij zijn ook:

  Badkamermaximaal.nl
  en
  Omnima BV

 • Je kunt ons zo bereiken:

  Bellen: 0165-234666
  Mailen: [email protected]

 • We zijn telefonisch bereikbaar op de volgende tijden:

  Maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur

 • En als je van lange nummers houdt:

  Dit is ons KvK-nummer: 71592881
  Dit is ons BTW-identificatienummer: NL858775840B01


TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2.

 

 • Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten. Als je iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk. Anders is het niet zo toepasselijk.
 • Soms bieden wij aparte voorwaarden aan bij een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, kies jij de meest gunstige. Maar zie ook lid 3.
 • Wij doen niet zo moeilijk.

 

HET AANBOD

Artikel 3.

 

We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen, wat het kost en of je het kunt ruilen. Beloofd.

 

DE OVEREENKOMST

Artikel 4.

 • Je doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Daar werken onze IT developers iedere dag hard voor.

 • Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail.

 • Wij voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je de (digitale) bon goed bewaart.

 

HERROEPINGSRECHT

Artikel 5.

 

 • Heb je het product hebt ontvangen en ben je er niet blij mee? Dan mag je het binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 14 dagen terug.

 • "Daarom" accepteren we ook als reden.

  

VERPLICHTINGEN TIJDENS BEDENKTIJD

Artikel 6.

 

Tijdens de bedenktijd mag je het product uitpakken zoals je dat in de winkel zou doen. Gebruik je het product zodanig dat het niet meer in 'winkelstaat' is, dan kan het zo zijn dat je minder of geen geld voor het product terugkrijgt.

  

VERZENDKOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

Artikel 7.

 

Die zijn er niet als je het product zelf terug brengt. Moeten wij het komen afhalen dan betaal je € 55,-

  

VERPLICHTINGEN VAN OMNIMA BV BIJ HERROEPING

 

Artikel 8.

 

Die zijn er niet als je het product zelf terug brengt. Moeten wij het komen afhalen dan betaal je € 55,-

  

VERPLICHTINGEN VAN OMNIMA BV BIJ HERROEPING

Artikel 9.

 

Zodra jij binnen 14 dagen bij ons aangeeft iets terug te willen sturen, doen wij dit:

 • We sturen na ontvangst van jouw aanvraag een bevestiging, en;

 • We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 14 dagen terug.

  

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

Artikel 10.

 

Je begrijpt vast dat je de volgende artikelen niet kunt terugsturen:

                          >Beschadigde producten die niet binnen 24 uur na bezorging zijn gemeld.

                          >Producten waarvan de verpakking totaal is vernield zodat het voor ons onverkoopbaar wordt.

                          >Producten die gemonteerd zijn geweest dan wel zijn gebruikt.

                          >Producten die uit een outlet of showroom zijn verkocht. Deze kunnen namelijk gebruikssporen dan wel beschadigingen bevatten.

  

DE PRIJS

Artikel 11.

 

 • Zie artikel 3.

 • Er is geen verschil tussen de prijzen in onze winkels en op onze website.

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 • Verzending vanaf € 100,- is gratis. Tot € 100,- betaal je € 7,95 verzendkosten.

  

CONFORMITEIT EN GARANTIE

Artikel 12.

 

 • Zie artikel 4.

 • Je hebt recht op een goed product, punt. Is er toch iets mee aan de hand, dan lossen we het voor je op. Hierbij volgen we altijd de wet.

 • Mocht je een product afhalen, controleer het product dan voordat je het inlaadt. Vanzelfsprekend vervalt niet de garantie op productfouten en dergelijke, echter voor schade die ontstaat of ontdekt wordt als het bij thuiskomst of op de werkplek wordt neergezet zijn wij niet verantwoordelijk.

  

LEVERING EN UITVOERING

Artikel 13.

 

 • Wij doen ons best om jou goed van dienst te zijn. Daar zijn we een beetje obsessief in.

 • Als we een besteld product niet meer kunnen leveren krijg je je geld terug, of bieden we je een goed alternatief aan. Zo'n vervangend artikel mag je altijd ruilen.

 • Als een product beschadigt of kwijtraakt voordat het bij jou of een door jou aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.

 • Wij worden door derden aangeleverd en hierdoor kunnen vertragingen optreden. Dit is voor ons een overmacht en we kunnen hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 • BadkamerMaximaal is een leverende partij. Als u er voor kiest een product zelf te monteren óf te laten monteren door een derde partij, dan bent u zelf verantwoordelijk voor deze montage. Te late leveringen dient u dan ook zelf te regelen met uw monteur. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  

BETALING

Artikel 14.

 

 • Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

  

KLACHTENREGELING

Artikel 15.

 

 • Heb je een klacht? Vervelend.

  We doen er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een mooie procedure voor.

 • Als je een klacht hebt, laat het ons dan snel weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen.

 • Het is belangrijk een product te testen vooraleer je het in gebruik neemt. Aansluitingen en/of productiefouten kunnen altijd aanwezig zijn. Het is makkelijker iets te verhelpen als het gelijk wordt geconstateerd dan dat je het "weken" later pas opmerkt, terwijl het er misschien al was ten tijde van de montage of plaatsing. Omnima BV (BadkamerMaximaal) is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan die ten tijde van de plaatsing gezien of bemerkt had kunnen worden.

 • Uiterlijk binnen 2 dagen krijg je antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.


MONTAGE

Artikel 16.

 

 • Als je je aangekochte producten laat monteren door andere of je gaat er zelf mee aan de slag is dat natuurlijk oké. Je spaart er natuurlijk geld mee uit, dat je aan andere mooie spullen kunt besteden. BadkamerMaximaal is echter niet verantwoordelijk voor (gevolg)schade die ontstaat nadat een product is gemonteerd. Wij kunnen producten perfect laten monteren door derden. Je ontvangt hiervoor een prijs voordat je de beslissing hoeft te nemen. Een voordeel hiervan is dat wij wél aansprakelijk zullen blijven voor de (gevolg)schade na montage.


BEELDMATERIAAL WEBSITE

Artikel 17.

 
Foto`s en video`s die op onze website zijn bijgevoegd worden zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid gemaakt. Helaas is het mogelijk dat kleuren iets afwijken doordat verschillende foto`s gemaakt worden met een verschillende lichtinval. Het kan daardoor lijken dat kleuren ten opzichte van elkaar afwijken.EMAILVERKEER


Artikel 18.

 
De informatie verzonden in e-mail berichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u een bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is wettelijk niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door ons niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. 

 

Dit waren onze algemene voorwaarden. Lekker duidelijk, toch? Als wij in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, vind je dat terug op onze website. We zorgen er sowieso voor dat veranderingen niet nadelig zijn voor jou.

Voor iedereen die houdt van simpel en helder, hebben we onze algemene voorwaarden in duidelijke taal opgeschreven. Vinden we zelf ook fijn.Of verheugde je je op een stevige juridische tekst? Geen zorgen. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie heeft ook algemene voorwaarden opgesteld. Daar staat precies hetzelfde in, maar dan lekker ingewikkeld.

AANKOPEN IN DE SHOWROOM

 

Artikel 19.

 
Voor aankopen in de showroom gelden aanvullende- en afwijkende voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden. Tevens worden deze voorwaarden bij elke aankoop in de showroom aan de afnemer overhandigd.AANKOPEN ZAKELIJKVoor zakelijke transacties gelden afwijkende voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.
Onderstaand deze afwijkende voorwaarden:

Algemene voorwaarden BadkamerMaximaal zakelijke transacties


Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 Januari 2022
 

Artikel 1 – Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de besloten vennootschap Omnima B.V. (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71592881) en alle met Omnima B.V. in groepsverband verbonden vennootschappen, verder hierna te noemen “Omnima”.
2. Onder “koper” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon tot wie Omnima een aanbieding richt en iedere (rechts)persoon die met Omnima een koop‐ of een andere overeenkomst afsluit.
3. Onder “product” wordt in deze voorwaarden verstaan: de zaken alsmede diensten, zoals onderhoud, installatie, advies en inspectie waarop de overeenkomst betrekking heeft.
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door koper gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door Omnima schriftelijk zijn aanvaard.
5. Indien eenmaal een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Omnima en koper waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, wordt de koper geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten te aanvaarden.
6. Afwijkingen van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kunnen slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en komen in ieder geval te vervallen na 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De door Omnima verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van vrijblijvende aard en zijn niet bindend.
3. Omnima behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 3 – Levering, afwijkingen in maten, gewichten en hoeveelheden
1. De opgegeven levertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van vertragingen in de aflevering dient Omnima schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Omnima een redelijke termijn te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Deze redelijke termijn bedraagt minimaal een periode van 14 dagen. Omnima is gerechtigd tot het doen van deelleveranties en daarmee tot het verzenden van deelfacturen indien een gedeelte van een bestelling gereed is.
2. Van de zaken wordt de normale handelskwaliteit geleverd.
3. Afwijkingen ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van de te leveren zaken worden door Omnima voorbehouden, voor zover die door de fabrikant zijn aangegeven of voor zover die voor de zaken normaal en/of gebruikelijk zijn.
4. Indien moet worden geleverd op afroep of op nadere specificatie is Omnima, indien door koper niet binnen de overeengekomen termijnen is afgeroepen of gespecificeerd, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Omnima op schadevergoeding.
5. Levering en vervoer geschieden voor rekening en risico van de koper. In geval van zendingen met een waarde hoger dan € 100,00 netto zijn de vrachtkosten voor rekening van Omnima, mits de plaats van bestemming over de verharde weg bereikbaar is en binnen Nederland of België gelegen is. Tenzij anders overeengekomen wordt het vervoermiddel door Omnima gekozen.
6. Indien de producten na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn afgenomen, worden de producten (indien de opslagmogelijkheden van Omnima dit toelaten) voor rekening en risico van koper bij Omnima opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Omnima gerechtigd na een periode van 14 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Omnima op schadevergoeding en onverminderd het recht van Omnima om tot verkoop van de producten aan derden over te gaan.

Artikel 4 – Overmacht
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die Omnima redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in‐ en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de voor de overeenkomst benodigde productiemiddelen.
2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet is Omnima gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de nakoming door Omnima als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
3. Omnima is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 5 – Prijzen en prijswijzigingen
1. De door Omnima vermelde prijzen zijn steeds vrijblijvend en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen altijd exclusief omzetbelasting.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een verhoging ondergaan, is Omnima gerechtigd deze verhoging aan koper in rekening te brengen

Artikel 6 – Reclames
1. Koper is gehouden de geleverde zaken terstond na ontvangst te keuren. Reclames betreffende de kwaliteit moeten uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de zaken bij Omnima zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de leverantie te hebben goedgekeurd. Geen reclames kunnen worden gedaan ten aanzien van zaken die reeds zijn verwerkt, tenzij het gebreken betreft die eerst bij de verwerking blijken.
2. Indien een reclame door Omnima gegrond wordt bevonden, worden de betreffende zaken door Omnima vervangen of wordt de betaalde prijs van die zaken door Omnima teruggegeven, zulks ter keuze van Omnima.
3. Behoudens het bovenstaande geeft een reclame nimmer aanspraak op vergoeding van schade, kosten of interesten.
4. Reclames betreffende maten, gewichten en hoeveelheden moeten worden gedaan door onmiddellijk bij ontvangst aantekening te maken op het vervoersdocument. Indien een zodanige aantekening op het vervoersdocument ontbreekt, tenzij de verpakking zichtbaar beschadigd is, kunnen de bedoelde reclames alsnog binnen 3 werkdagen na ontvangst van de zaken worden gedaan, mits alsdan koper Omnima terstond in de gelegenheid stelt de gehele partij in dezelfde toestand als waarin zij is geleverd, te inspecteren.
5. Koper dient zaken waarvan een reclame is ingediend te laten in de staat van het moment waarop het gebrek geconstateerd werd.
6. Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Omnima schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 7 – Betaling
1. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vóór levering van zaken.
2. Indien en voor zover 30 dagen na de factuurdatum nog geen betaling heeft plaats gevonden is koper een rente van 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van de maand geldt hierbij als een volle maand.
3. Indien Omnima, ten gevolge van niet‐tijdige betaling, (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, met een minimum van € 275,00.
4. Zolang koper nog enig opeisbaar bedrag aan Omnima verschuldigd is kan Omnima, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, nimmer verplicht worden tot het doen van enige leverantie.
5. Omnima heeft, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, het recht om voor levering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien deze zekerheid niet wordt gegeven heeft Omnima het recht om uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
6. Indien koper op eerste sommatie van Omnima in gebreke is gebleven met voldoening van openstaande facturen, is Omnima gerechtigd, onverminderd overige rechten, alle toekomstige leveringen zonder voorafgaande aankondiging op te schorten en / of onder rembours aan koper te leveren en / of openstaande orders te annuleren.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Omnima afgeleverde producten blijven eigendom van Omnima totdat koper de koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in art. 3: 92 lid 2 BW heeft voldaan.
2. Koper verplicht zich op eerste verzoek ten behoeve van Omnima een pandrecht te vestigen als bedoeld in art. 3: 239 BW op de uit de verkoop van de door Omnima geleverde producten voortvloeiende vorderingen op derden.
3. Koper geeft Omnima het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om voor de uitoefening van haar eigendomsrechten al die plaatsen te betreden waar de aan Omnima toebehorende producten zich bevinden alsmede om deze producten aldaar mee te nemen.
4. Door Omnima afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen.
5. Indien koper haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is Omnima gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het i n lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij koper weg te halen of weg te doen halen.
6. Indien derden enig recht op de door onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Omnima zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht op de hoogte te stellen.
7. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Omnima: ‐ de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand‐, ontploffingen‐ en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven; ‐ alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Omnima op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW; ‐ de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn kopers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Omnima op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW; ‐ de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Omnima; ‐ op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Omnima ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Omnima is beperkt tot de nakoming van het in artikel 12 bepaalde. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld van leidinggevende functionarissen van Omnima of indien Omnima aansprakelijk zou zijn op grond van de dwingendrechtelijke regeling omtrent de productenaansprakelijkheid.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 12 is Omnima niet gehouden tot het leveren van vervangende producten, dan wel tot het vergoeden van de factuurwaarde indien: a. de gebrekkige producten niet aan Omnima ter beschikking zijn gesteld; b. koper zich niet strikt gehouden heeft aan de bewaarvoorschriften van de geleverde producten, waardoor het niet meer mogelijk is de juistheid van de door koper geuite klachten te onderzoeken.
3. Omnima is, ook indien haar onverhoopt geen beroep op het in lid 1 bepaalde, kan toekomen, slechts aansprakelijk voor de schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld, met dien verstande dat: * Omnima nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade); *. Omnima niet aansprakelijk is voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).
4. De aansprakelijkheid van Omnima zal in ieder geval beperkt zijn tot het factuurbedrag van het betreffende product exclusief BTW.
5. Koper vrijwaart Omnima voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met of voortvloeiende uit door Omnima geleverde goederen.

Artikel 10 - Annulering

1. Annulering van koper van een met Omnima afgesloten overeenkomst kan uitsluitend met instemming van Omnima geschieden. Wanneer Omnima met annulering instemt is koper terstond een contractuele boete van 25% van de factuurwaarde (inclusief BTW) aan Omnima verschuldigd. Speciaal bestelde en/of op maat gemaakte producten kunnen nimmer geannuleerd worden.

Artikel 11 - Ontbinding en opschorting
In gevallen dat koper: a.in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; c. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf; d.in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met Omnima afgesloten overeenkomst; zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Omnima de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat koper zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij koper aansprakelijk is voor alle door Omnima geleden en te lijden schade.

Artikel 12 – Garantie
1. Voor door Omnima geleverde zaken met fabrieks‐ en/of importeursgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek en/of importeur gestelde garantiebepalingen, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde. In alle andere gevallen wordt door Omnima geen garantie verstrekt tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. De aansprakelijkheid van Omnima onder de in lid 1 genoemde fabrieks‐ en/of importeursgarantie beperkt zich tot gehele of gedeeltelijke gratis herlevering indien de geleverde zaken materiaal‐ of fabricagefouten vertonen.
3. De garantie is niet van toepassing bij gebreken die ontstaan door normale slijtage, bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij onvoldoende en/of onoordeelkundig onderhoud, bij ongelukken of onheil zoals brand‐ of waterschade, of indien de zaken door derden zijn gewijzigd of gerepareerd.
4. De garantie geldt slechts indien koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de overeenkomsten tussen Omnima en koper is steeds uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. De rechtbank ’s‐Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Omnima en koper.